In verzet tegen strafbeschikking?

Het openbaar ministerie heeft de bevoegdheid om zelf straffen op te leggen bij overtredingen en misdrijven waarop niet meer dan 6 jaar gevangenisstraf is gesteld. Het openbaar ministerie is dan de vervolgende, rechtsprekende en executerende instantie in één! Dat is een cocktail van bevoegdheden die je niet in een westers land verwacht. De onafhankelijke rechter wordt dan immers - nota bene om bezuinigingsredenen - buiten spel gezet. Dit vinden wij een uiterst ongewenste en zorgelijke ontwikkeling. Het openbaar ministerie heeft namelijk, zo is onze ervaring, onvoldoende oog voor uw belangen en heeft een harde hand van straffen.

Laat geen kansen liggen! Stel direct en vrijblijvend uw vraag aan een van onze rijbewijsspecialisten. Bel voor onmiddellijke juridische bijstand tijdens kantooruren 020 - 60 60 680 en buiten kantooruren 06 - 53 56 24 78.

Verdedigers.nl: dé specialisten voor directe juridische bijstand en ondersteuning

HET OM STRAFT HARD

Het openbaar ministerie heeft namelijk, zo is onze ervaring, onvoldoende oog voor uw belangen en heeft een harde hand van straffen. Zo kan het openbaar ministerie zelfstandig een taakstraf van ten hoogste 180 uren opleggen, een hoge geldboete en een onvoorwaardelijke rijontzegging van maximaal zes maanden. Ook kan de officier van justitie u bijzondere voorwaarden opleggen zoals straat- en contactverboden en behandelprogramma’s voor drank-, drugs en gedragsproblematiek. Het is zelfs mogelijk dat een verplichting wordt opgelegd om het slachtoffer schadeloos te stellen.

Zaken die door de politierechter vaak met voorwaardelijke straffen of maatregelen worden afgedaan, worden door het openbaar ministerie veel zwaarder ‘bestraft’. Ook is het openbaar ministerie snel geneigd te denken dat de zaak wettig en overtuigend bewezen is, terwijl de rechter daar heel anders over denkt en de verdachte vrijspreekt!

Het is dus van het grootste belang dat u zich over de redelijkheid van de voorgestelde strafbeschikking laat voorlichten en ons laat onderhandelen over een voor u veel acceptabeler vorm van afdoening! Het is vaak lucratief om de zaak – bijvoorbeeld na voor u ontlastend onderzoek - te laten voorkomen, omdat de rechter meestal meer bereidheid heeft om ook uw belangen en omstandigheden te laten meewegen. Zo zijn de richtlijnen die rechters hanteren zijn bijvoorbeeld meestal veel milder dan de richtlijnen die het openbaar ministerie hanteert. U kunt dus eenvoudigweg anticiperen op een betere uitkomst. Ook kunnen wij in overleg treden met de officier van justitie om hem de strafbeschikking te laten intrekken of voor u in gunstige zin te laten wijzigen.

ONZE SPECIALIST HELPT!

Heeft u een strafbeschikking ontvangen, of bent u uitgenodigd om op het parket te verschijnen om te worden gehoord op een ‘voorstel’, bel ons dan snel en betaal bijvoorbeeld niet alvast de boete, want daarmee aanvaardt u de strafbeschikking en erkent u schuld. Als u het niet eens bent met de strafbeschikking heeft u namelijk slechts twee weken de tijd om in actie te komen en verzet aan te tekenen. Ook wanneer u de strafbeschikking niet naar behoren heeft nageleefd is het zaak om direct contact met ons op te nemen. Indien bijvoorbeeld een geldboete niet tijdig is betaald, kan de officier van justitie aan de rechter vragen u te gijzelen.

Laat geen kansen liggen en neem snel contact op met een van onze ervaren strafrechtadvocaten. Bel voor onmiddellijke juridische bijstand tijdens kantooruren 020 - 6060680. Buiten kantooruren kunt u bellen met 06 - 42 92 21 39. Het eerste gesprek is altijd kosteloos en vrijblijvend. In veel gevallen komt u bovendien in aanmerking voor de door de overheid gefinancierde - pro deo - rechtsbijstand en bent u slechts een eigen bijdrage verschuldigd.

Neem direct contact met ons door het bovenstaande formulier in te vullen. U kunt zich ook gratis en vrijblijvend door een van onze specialisten laten terugbellen.

Specialisten

Specialisten

De strafrechtadvocaten van Verdedigers.nl, onderdeel van Van Oosten Advocaten uit Amsterdam, zijn gespecialiseerd in de verdediging van cliënten. Ons team staat u bij met alle voorkomende juridische problemen.

Over onze specialisten

De Kosten

De Kosten

Dankzij onze specialisatie werken we efficient waardoor de kosten laag blijven. Vaak komt u in aanmerking voor de door de overheid - pro deo - gefinancierde juridische rechtsbijstand

Meer over de kosten